Medlemsevent lördag 6 november:

 

Upptäck naturskogen!
Är du intresserad av att lära dig mer om skogen och lära dig veta hur man kan skilja en naturskog från ett plantage? Vi lär oss känna igen olika strukturer i skogen som kännetecknar en naturskog och letar efter olika så kallade naturvårdsarter.
Kursledare Amanda Tas är miljövetare och ideell naturvårdare. Hon har varit aktiv inom miljörörelsen de senaste 20 åren och har bland annat arbetat som forskningsassistent, naturumsinformatör och skogsinventerare. Dagen hålls dels utomhus, dels inomhus, och ger dig goda kunskaper i hur en inventering går till och hur du kan använda dig av resultatet. Naturskyddsföreningen Ljusdal bjuder på lunch och eftermiddagsfika. Ta dock gärna med dig termos med varm dryck till skogsexkursionen.
Plats: Samling utanför Rovdjurscentret De 5 Stora/Järvzoo, Järvsö, för promenad till skogen. Sista timmarna sker inomhus på Rovdjurscentrum De 5 Stora.
Tid: Lördag 6 november kl 09.00-15.30
Föranmälan: nortunagard@gmail.com senast 4/11

Kostnadsfritt för medlemmar – Naturskyddsföreningen Ljusdal bjuder på utbildning/exkursion, lunch och fika.

Häng med på exkursion den 28 augusti

Välkommen att delta i guidad exkursion lördag den 28/8 i Törnbergets nu utökade naturreservat vid Ängratörn!

Sakkunnig guide är fv. kommunekologen Jan Hedman.

Törnbergets naturreservat är ett 170 ha stort naturskogsreservat som endast berörts av dimensionsavverkningar under 1800-talet. Större delen av området skyddades för 20 år sedan, med en mindre utökning för ett år sedan.
Området har en mycket intressant brandhistorik, sedan 1550-talet har det brunnit 9 ggr. Senaste brand 1855. Mängder av kärlväxter, svampar, mossor, lavar och insekter som kräver skogar men lång kontinuitet trivs här. Här kan nämnas knärot, skogsfru, doftticka, rosenticka, knappnålslavar, flarnlavar och många olika taggsvampar! Många fåglar trivs i den gamla skogen! Här finns lavskrika, kungsfågel, tofsmes och tjäder!

Samling vid Lassekrogs rastplats kl 10. Oömma kläder och stövlar anbefalles. Ta med eget fika. Kostnadsfritt och öppet för såväl medlemmar som blivande medlemmar. Ingen föranmälan.

Välkommen ut till ett besök i en av de sista riktigt gamla skogarna i Ljusdals kommun!

Vid frågor kontakta nortunagard@gmail.com

Foto: länsstyrelsen Gävleborg

Naturnatten med fågelsång 5 juni 2021

Välkomna till Naturnatten bland fåglarnas olika läten. Naturskyddsföreningen bjuder in alla, medlemmar som blivande medlemmar, till gemensamma bilturer för att lyssna på nattens fågelsång i delar av Ljusdals kommun. Med tanke på pandemin får vi dela upp oss i olika bilar.

Tid: Lördag 5 juni 2021 kl. 22.00.
Samling: På stora parkeringen nedanför kyrkan i Ljusdal.
Exkursionsledare: Tony Persson, 070-5341996.
Ta med: Fika, varma kläder och eventuellt kan kraftiga skor behövas. Kikare är inte nödvändig, men ibland är den till nytta.
Kostnad: Gratis.

Vi kommer att åka till olika platser där vi möjligen kan ha chans att få höra både vanlig och ovanlig fågelsång. Vart vi åker beror på rekognoseringen inför utflykten. Men troligen blir det till trakterna runt Ljusdal, Färila och Järvsö. Vi försöker hitta platser att ställa bilarna och mestadels lyssna från vägkanterna. Natten är ofta kylig, så varm klädsel på överkroppen rekommenderas. Undantagsvis har undertecknad tidigare år gått genom fuktig mark i kraftiga skor för att identifiera en avlägsen sång. Egen termos med varm dryck och eget fika är uppskattat på natten.

En del ”nattsångare” sätter igång efter kl. 23, när många andra fåglar försöker sova. Så tiden mellan kl. 23 och 02 på natten är lämplig för att lyssna. Vid 02-tiden har många andra fåglar satt igång att sjunga och då blandas ”nattsångarnas” ljud med de övrigas. När som helst kan deltagarna avbryta utflykten för att åka hem till den sköna sängen. En del mer eller mindre allmänna arter brukar höras på natten, exempelvis olika trastar, rödhake, buskskvätta, sävsparv, enkelbeckasin och morkulla. I närheten av en skrattmåskoloni är det också ljudligt nattetid. Vi hoppas kunna höra exempelvis sävsångare, vattenrall och gräshoppsångare. Med lite tur kanske vi får lyssna på vaktel, näktergal och hornugglans ungar. Möjligen är det för tidigt på försommaren för busksångare och kärrsångare, som båda sjunger med mästerliga härmningar av andra fågelarter.

Utflykt till Björnbergets Naturreservat

Naturskyddsföreningen i Ljusdal bjuder in till utflykt till det nyligen bildade Björnbergets Naturreservat.

Tid: Onsdag 2 juni 2021 klockan 18:00-20:30
Samling: Vi samlas kl. 18 där skogsbilvägen mot Björnberget tar av Stråsjövägen, invid Sortvattnet. Här nedan finns koordinaterna för mötesplatsen.
https://kartor.eniro.se/m/iWJro
Ta med: Eget fika och sittunderlag. En lupp är till mycket glädje, så ta med om du har en. Rejäla kängor behövs och kanske myggmedel.
Kostnad: Gratis


Jenss Hansen och Carina Frost kommer att visa oss runt i en riktig naturskog som till största delen uppkommit efter en brand i slutet av 1800-talet. Skogen saknar spår av sentida skogsbruksåtgärder.

Terrängen är delvis blockig och tillgången till lågor (liggande döda träd) är riklig. Det betyder att det på vissa ställen är lite svårt att ta sig fram. Därför kommer vi inte att gå långt, max 1 km. Vi kommer att röra oss långsamt och uppleva det som kommer i vår väg.

OBS! Obligatorisk anmälan till Carina på telefon 076-8208993, senast kl 15, 2:a juni.

Vi följer så klart Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Utomhusinspiration: om fågelholkar, fåglar och ekosystem

Naturskyddsföreningen Ljusdal bjuder in alla, medlemmar som blivande medlemmar, till lite utomhusinspiration på Torön!

Tid: Lördag 22 maj 2021 kl 11.00-14:00
Samling: Parkeringen vid Torön.
Ta med: Fika och varma kläder.
Kostnad: Gratis
Fredrik Robertsson kommer att ge oss en guidad tur bland fåglar och fågelholkar på Torön. Ön där han tillsammans med sin far satt upp ett antal hemmasnickrade fågelholkar. Fredrik kommer bland annat att berätta mer om vad olika fågelarter har för önskemål kring sina bon. Till exempel var ska de ligga i terrängen och hur det bör se ut runtomkring för att fåglarna ska trivas.
Välkomna!

Fågelutflykten på Kläppaängarna

Naturskyddsföreningen i Ljusdal arrangerade för 36:e året i rad en fågelutflykt på Kläppaängarna. Med våren i stand-by-läge och ett ännu blygsamt återhållet fågelliv gav den soliga morgonen med spegelblanka vatten ett hopp om kommande vårvärme. Trädens knoppar väntade i beredskap. Maj ska väl snart hänga ut sina
ljusgröna girlanger. Efterhand mulnade himlen och en godtagbar vind seglade upp. Fågelutflykten lockade 24 personer och med tanke på pandemin delades deltagarna upp i grupper. Handsprit och ytsprit att torka av med fanns till hands och de som inte umgicks till vardags höll avstånd till varandra. Många hade fått sin första vaccindos.

Första sammanräkningen av fåglar vid fikat på Svinhammars udde. Foto: Johan Alexander Lindman.

Äventyret kunde börja. Kikarna höjdes. Svarthakedoppingarna låg som vanligt på vattnet snett nedanför golfrestaurangen. I fjol fick de tre ungar, varav en försvann efter ett tag. Trastar dominerade gräsmarkerna, korpar lekte i luftrummet och många knipor sökte partners på vattnet. En sångsvan med patologiskt böjd hals flög uppströms älven. Stjärtmesen surrade till vid två olika tillfällen och det var synd att dessa ”vita pingisbollar med lång svans” inte visade upp sig. Steglitser hördes locka i luften ibland.

Svarthakedoppingar i sikte vid golfbanan. Foto: Lars Hägglund.

Två gröngölingar hade mutat in varsina områden och sjöng en ljudligt skrattande ramsa, som en härdad skådare till slut blev trött  på. En annan förbluffande ljudlig sång hördes från gärdsmygarna, som har räknats till de näst minsta i Sverige efter kungsfågeln. Den lilla gärdsmygen med typiskt upprättstående stjärt har ibland kallats den flygande köttbullen. En sammanräkning vid det utspridda fikat på Svinhammars udde visade 42 olika fågelarter dittills. Där flög en fiskgjuse ovanför Ljusnan. Nötväckans twiiu-twiiu-twiiu hördes några gånger. Framlidne veterinären Ove Berg var också duktig fågelskådare och 1958 (som 15-åring) upptäckte han både Hälsinglands första fynd av biätare (på Kläppaängarna) samt den första kända häckningen av nötväcka i Ljusdal. Kanske överraskande då nötväckan numer är en vardaglig syn, när den ofta går nerför trädstammarna med huvudet först och med svart ögonbindel eller banditmask.

Sju personer fortsatte till andra fikat intill Edängeforsen, där gransångare och kungsfågel lades till listan. Några av de sista fågelskådarna fick på riktigt nära håll se en liten hona av mindre hackspett och dessutom en kretsande fjällvråk.

Slutresultatet blev 48 olika sorters fåglar och därmed vann Roland  Persson fågelboken med inbyggd ljudspelare, eftersom han på förhand hade gissat just 48 arter.

Tony Persson

Fågelexkursion 1 maj


Foto: Magnus Marianini

Naturskyddsföreningen Ljusdal bjuder in alla, medlemmar som blivande medlemmar, till årets första fågelexkursion!

Tid: lördag 1 maj 2021 kl 06.00
Samling: Parkeringsplatsen vid Ljusdals golfbana
Exkursionsledare: Tony Persson, 070-534 19 96
Ta med: Kikare, fika och varma kläder
Kostnad: Gratis
Naturskyddsföreningen Ljusdal anordnade fågelutflykter på Kläppaängarna redan på 1960-talet. De återupptogs 1986 av Bengt Stridh och har sedan dess arrangerats varje år i maj. Sedan 1992 brukar vi samlas den 1 maj klockan 06.00 på golfbanans parkering, liksom vi gör även detta år – och håller minst 2 meters avstånd till varandra. Först får deltagarna gissa hur många olika fågelarter vi ser eller hör under utflykten, när vi ses på parkeringen och till dess de sista återvänder dit.
Vandringen brukar ske på grusvägen längs med Ljusnan ner mot Svinhammars udde, där vi fikar och gör en första sammanräkning av fåglarna. När som helst kan man vända tillbaka till parkeringen. En del brukar vända efter Svinhammar, medan några går till andra fikat i en skogsdunge intill Edängeforsen. För dessa långvandrare kan tiden dra ut till en något sen förmiddag.

2020 noterades 51 olika fågelarter vid utflykten på Kläppaängarna, medan 2019 hade det höga antalet 62 arter. Årets pris till den som gissar närmast rätt antal fågelarter på förhand är boken Fågelsång, med 150 svenska fåglar och deras läten i ljudspelaren. Alla svenska fågelarter är inte med, men boken håller hög kvalitet i både text och foton.

Välkomna!
_______

Om du vill veta mer om Kläppaängarna finns här en fördjupande text om dess historia och fåglar skriven av exkursionsledaren Tony Persson.
Kläppaängarna – En fördjupning

 

Årsmöte 2021

Naturskyddsföreningen Ljusdal har haft sitt kretsårsmöte och beslutat om verksamhet för 2021. På agendan framöver står bland annat fem spännande exkursioner med guide. Inom ornitologin erbjuds fågelskådning i maj, nattfåglar under Naturnatten i juni och inspiration om fågelholkar och vilka arter som har ”bostadsbrist” på den Biologiska mångfaldens dag. Det nya naturreservatet Björnberget kommer att visas upp med guider, liksom det utvidgade naturreservatet Törnberget vid Ängratörn.

– Utöver de sju öppna arrangemangen, dit såväl medlemmar som blivande medlemmar är välkomna, kommer föreningen i samarbete med Ramsjö bygderåd att bjuda in till en offentlig hearing om vindkraft, ett event som äger rum den 14 september i Ramsjö, berättar Tony Persson, omvald ledamot. Vi inbjuder samtliga politiska partier i kommunen, civilsamhället och medborgare med intresse för frågan. Naturskyddsföreningens energiexpert Kristina Östman kommer att delta och presentera den senaste vindkraftsrapporten från Naturskyddsföreningen, säger Tony.

De lokala frågorna kopplade till kommunens medborgare bör vara kommunens huvudsakliga fokus vad avser vindkraftsetableringar, anser Johan Alexander Lindman, omvald ordförande. Hearingen är vårt bidrag till delaktighet inom kommunen, och blir en chans till dialog mellan medborgarna och våra förtroendevalda för ett gemensamt kunskapsbyggande.

Naturskyddsföreningens påverkansarbete kommer alltså att fortsätta, och koncentrera sig kring ökat hänsynstagande i skogsbruket, var vindkraften bör undvikas till skydd för rovfåglar och andra djur, samt klimat- och miljöarbete i kommunen som helhet.

– Som det nu ser ut får ideella krafter och civilsamhället rycka ut och informera tillståndsgivande myndigheter om naturskydd vid markexploatering, berättar Inga-Lill Carlsson, omvald kassör i föreningen. Bristande miljökonsekvensbeskrivningar vid exempelvis vindkraftsbyggande har förekommit. Civilsamhället får agera när bristande underlag förekommer och lagar inte följs, säger Inga-Lill.

Höstens aktiviteter kommer att avslutas med en välgörenhetsmiddag till förmån för de många hotade arterna av vildbin, med middag och föredrag av en biexpert. Fler arrangemang kan tillkomma löpande under året, och vi hoppas att många kommer att delta, välkomnar Johan Alexander Lindman.

Kretsårsmötet bjöd också på ett uppskattat och informativt föredrag av den ideella naturvårdaren Amanda Tas under rubriken ”Skogsbrukets påverkan på biologisk mångfald och klimat”. Årsmötet valde även en ny utökad styrelse

Årsmöte och föredrag av Amanda Tas

Ljusdalskretsen av Naturskyddsföreningen har årsmöte söndag 21 mars.
Välkomna på zoom, kl 13.00.
Vi slår oss ner hemmavid, laddar med gott fika och kopplar upp oss.
Mötet inleds med ett engagerande och lärorikt föredrag av Amanda Tas, fil.mag. i miljövetenskap och ideell naturvårdare, som föreläser under rubriken ”Skogsbrukets påverkan på biologisk mångfald och klimat”.
Alla är välkomna, gamla, nya, blivande och eventuella medlemmar. Efter föredraget hålls årsmötet.

OBS! Obligatorisk föranmälan till föredrag och möte sker till: nortunagard@gmail.com
Länk för uppkoppling via zoom samt årsmöteshandlingar mejlas till dem som anmäler sig.
Väl mött!