Styrelsen

Ordförande:

Johan Alexander Lindman

Kassör:
Inga-Lill Carlsson

Ledamöter:
Alma Andersson
Astrid Lande
Jon Persson
Tony Persson

Fredrik Robertsson

Suppleanter:
Carina Frost
Magnus Marianini
Eva Olsson

Revisorer:
Eleanor Jansson
Viola Sverkersdotter

Valberedning:
Kerstin Djerf

Kontakta styrelsen: