Årsmöte 2021

Naturskyddsföreningen Ljusdal har haft sitt kretsårsmöte och beslutat om verksamhet för 2021. På agendan framöver står bland annat fem spännande exkursioner med guide. Inom ornitologin erbjuds fågelskådning i maj, nattfåglar under Naturnatten i juni och inspiration om fågelholkar och vilka arter som har ”bostadsbrist” på den Biologiska mångfaldens dag. Det nya naturreservatet Björnberget kommer att visas upp med guider, liksom det utvidgade naturreservatet Törnberget vid Ängratörn.

– Utöver de sju öppna arrangemangen, dit såväl medlemmar som blivande medlemmar är välkomna, kommer föreningen i samarbete med Ramsjö bygderåd att bjuda in till en offentlig hearing om vindkraft, ett event som äger rum den 14 september i Ramsjö, berättar Tony Persson, omvald ledamot. Vi inbjuder samtliga politiska partier i kommunen, civilsamhället och medborgare med intresse för frågan. Naturskyddsföreningens energiexpert Kristina Östman kommer att delta och presentera den senaste vindkraftsrapporten från Naturskyddsföreningen, säger Tony.

De lokala frågorna kopplade till kommunens medborgare bör vara kommunens huvudsakliga fokus vad avser vindkraftsetableringar, anser Johan Alexander Lindman, omvald ordförande. Hearingen är vårt bidrag till delaktighet inom kommunen, och blir en chans till dialog mellan medborgarna och våra förtroendevalda för ett gemensamt kunskapsbyggande.

Naturskyddsföreningens påverkansarbete kommer alltså att fortsätta, och koncentrera sig kring ökat hänsynstagande i skogsbruket, var vindkraften bör undvikas till skydd för rovfåglar och andra djur, samt klimat- och miljöarbete i kommunen som helhet.

– Som det nu ser ut får ideella krafter och civilsamhället rycka ut och informera tillståndsgivande myndigheter om naturskydd vid markexploatering, berättar Inga-Lill Carlsson, omvald kassör i föreningen. Bristande miljökonsekvensbeskrivningar vid exempelvis vindkraftsbyggande har förekommit. Civilsamhället får agera när bristande underlag förekommer och lagar inte följs, säger Inga-Lill.

Höstens aktiviteter kommer att avslutas med en välgörenhetsmiddag till förmån för de många hotade arterna av vildbin, med middag och föredrag av en biexpert. Fler arrangemang kan tillkomma löpande under året, och vi hoppas att många kommer att delta, välkomnar Johan Alexander Lindman.

Kretsårsmötet bjöd också på ett uppskattat och informativt föredrag av den ideella naturvårdaren Amanda Tas under rubriken ”Skogsbrukets påverkan på biologisk mångfald och klimat”. Årsmötet valde även en ny utökad styrelse

Årsmöte och föredrag av Amanda Tas

Ljusdalskretsen av Naturskyddsföreningen har årsmöte söndag 21 mars.
Välkomna på zoom, kl 13.00.
Vi slår oss ner hemmavid, laddar med gott fika och kopplar upp oss.
Mötet inleds med ett engagerande och lärorikt föredrag av Amanda Tas, fil.mag. i miljövetenskap och ideell naturvårdare, som föreläser under rubriken ”Skogsbrukets påverkan på biologisk mångfald och klimat”.
Alla är välkomna, gamla, nya, blivande och eventuella medlemmar. Efter föredraget hålls årsmötet.

OBS! Obligatorisk föranmälan till föredrag och möte sker till: nortunagard@gmail.com
Länk för uppkoppling via zoom samt årsmöteshandlingar mejlas till dem som anmäler sig.
Väl mött!